Activități

„Eminescu, poetul nepereche”

ianuarie 1850 –  ianuarie 2022

Revenirea la Eminescu nu este legată strict de anumite date aniversare, aceasta fiind un fericit şi permanent prilej de actualizare a aportului creaţiei eminesciene la dezvoltarea literaturii naţionale, dar astăzi, 11 ianuarie 2022,  în cadrul şcolii noastre, s-au susținut două activități dedicate poetului nepereche.

Coordonate de către doamnele profesor Daniela Chiș și Mihaela Neagoe, activitățile au avut drept grup țintă elevii claselor a VII-a A, B și C.

Astfel, ca primă activitate, cele trei clase a VII-a au vizionat un microdocumentar în format PPT, închinat personalității eminesciene, prin care au fixat câteva repere ale biobibliografiei marelui poet național.

Cea de-a doua activitate a luat forma unor workshop-uri literare, susținute în cadrul claselor a VII-a A și B, elevii valorificându-și cunoștințele teoretice despre prozodie și despre textul liric, respectiv competențele creative, în încercarea de redactare a unor catrene sau cvintete pe diferite tematici.

Cele mai reușite creații au fost susținute recitativ în fața clasei și răsplătite cu aplauze și note.

La sfârșitul acesor manifestări ne-am declarat câştigători toţi participanţii, căci, cel puţin afectiv, ne-am simţit mai bogaţi şi mai împliniţi.

Data :                                                            A consemnat,

11.I.2022                                                     prof. Daniela Chiș – coordonator activități.